Tag Archive | тестови

Тестови – завршни из српског

Прича са овогодишњим завршним се приводи крају, а сви су се бацили у потреагу за ранијим тестовима, па због лакше потраге, ево све на једном месту:

Srpski jezik 1 2011

Srpski jezik 1 2011 uputstvo

Srpski jezik 2 2011

Srpski jezik 2 2011 uputstvo

Srpski jezik 3 2011

Srpski jezik 3 2011 uputstvo

srpski jezik 1 2012

srpski jezik 1 2012 uputstvo

srpski jezik 2 2012

srpski jezik 2 2012 uputstvo

srpski jezik 3 2012

srpski jezik 3 2012 uputstvo

А овде може и да се провежба 🙂

ОШ ,,Татомир Анђелић“ Мрчајевци

Збирка за завршни из српског – 2012/2013.

Осмаци, срећан рад на обнављању градива! 🙂

Колеге, срећан рад и јаки живци! 🙂

Родитељи, само смирено! 🙂

1. ZBIRKA SRPSKI JEZIK 2012

Zbirka za srpsk 2012-2013_ispravke

Гласови и гласовне промене – тест

  1. ТЕШКО КУЋИ БЕЗ ЧОВЈЕКА, А ОГЊИШТУ БЕЗ ХЉЕБА.

Издвој из пословице:

а) звучне предњонепчане сугласнике ____________________________________

б) безвучне предњонепчане сугласнике __________________________________

2. ЧУВАЈ ТИ МЕНЕ ОД СВOГА, А ОД ТУЂЕГА ЋУ СЕ ЈА САМ ЧУВАТИ.

Разврстај гласове из наведене пословице по следећим групама:

а) африкате (сливени) ________________________________________________

б) сонанти __________________________________________________________

в) предњонепчани ___________________________________________________

3. Подвуци све звучне гласове у пословици:

Н Е К О   С Е   З А  Л И С Т   С А К Р И Ј Е, А  Н Е К О  Н Е  М О Ж Е   Н И  З А  Д У Б.

4. Подвуци све звучне сугласнике у пословици:

П О Д   Ј Е Д Н И М   П А З У Х О М   Н Е   М О Г У   С Е   Д В И Ј Е   Л У Б Е Н И Ц Е   Н О С И Т И.

5. Које су гласовне промене извршене у речима:

а) МРСКА _______________________,  ____________________________

б) СВРШЕЦИ _______________, ________________, ________________

в) ПЕДЕСЕТ _______________________, ___________________________

6. Напишим називе гласовних промена у речима:

а) БЕЗАКОЊЕ ____________________, ___________________________

б) КОПЦИ _______________________, ____________________________

в) ЗАМИШЉЕН ______________________, _________________________

7. У датом низу подвуци речи у којима је извршено јотовање:

КАМИОНЏИЈА, БРАЋА, РОЂЕНДАН, АНЂЕОСКИ, ОЦЕЊИВАЊЕ, ЋИЛИМ, ВИЂЕЊЕ, ПОСВЕЋЕН, ФИНОЋА

8. Подвуци речи у којима се јавља непостојано А:

ОГАЊ, ТРАВАР, УСНА, МОЗАК, АПАРАТ, ГРЕШКА, ХРАПАВ, ЈУТРО, ВИТАК, РАДАР, СТАБЛО, ПЕСМА, КАНДИДАТ.

9. Које су три гласовне промене извршене у следећим речима:

а) ИСИТЊЕН ______________, ___________________, _______________

б) РАШИРИТИ _______________, ________________, ________________

в) ГУБИЦИ __________________, _______________, _________________

  1. Из следећег низа издвој само речи у којима је у писаној форми извршено једначење по звучности:

РОДБИНА, ЖЕНИДБА, ГАНГСТЕР, РАСКОПАТИ, СВАДБЕНИ, ПОДСТАНАР, ПРЕТХОДНИК, ОДШТЕТА, НАРУЏБЕНИЦА, ПИСКАВ

Тестови за завршни – вежбање

тест 1

1. Прочитај одломак из дела Књига за сваког дечака Виолете Бабић. У њему се налази једна реченица која није у вези са темом текста. Подвуци ту реченицу.

Млади и алкохол

Шта је то што младе привлачи алкохолу? Да ли је разлог што одрасли пију, или то што твој омиљенби глумац на фотографијама у новинама често држи чашу у руци, или што се на свим прославама и журкама наздравља и опија? Можда је, ипак, најбитнија породица. Емина мајка је посебно срећна. Тинејџер из породице у којој се пије алкохол пре ће пробати од оног чији родитељи не купују алкохол.

 

2. У следећој реченици недостаје глагол:

Разредни старешина нас је питао зашто смо __________________ са часа.

Заокружи слово испред глагола који ће у датој реченици бити употребљен у формалном говору.

а) побећи      б) клиснути       в) изостати        г) збрисати

 

3. У слдећим реченицама истакнуте су синтагме. Подвуци главне речи у њима:

а) У кући је била једна повелика соба за децу.

б) Врата од собе гледала су у пространу школску авлију.

в) Играјући различите игре, показивали су своје вештине.

г) Све њихове игре биле су веома занимљиве.

 

4. Заокружи слова испред особина млађих штокавских дијалеката.

а) користи седам падежа

б) користи четири падежа

в) заступљена су четири акцента

г) заступљена су два падежа

 

5. Прочитај стихове из песме Ја сам стена Ђуре Јакшића. Подвуци стих у којем препознајеш  ономатопеју:

У ноћима смрти страшне/ на раме ми птице слећу/ и злослутним гракћу гласом/ пакост злобу и несрећу…

 

6. Заокружи слово испред реченице која може бити употребљена у формлном говору:

а) Кево, много смараш!

б) Хоћете ли ми, молим Вас, додати ту књигу?

в) Ма, само опуштено!

 

7. Исправи правописне грешке:

Иво андрић најпознатији српски писац рођен је у близини травника а детињство је провео покрај вишеградског моста

 

8. Којом врстом стиха је испеван следећи одломак:

Имао сам од злата јабуку/ па ми данас паде у Бојану…

А) осмерац     б) десетерац    в) катрен

 

9. Повежи линијама наслове дела са њиховим ауторима:

1. Отаџбина                                                                 а) Милан Ракић

2. Јабука на друму                                                      б) Вељко Петровић

3. Све ће то народ позлатити                                     г)Алекса Шантић

4. О, класје моје                                                          д) Ђура Јакшић

5. Наслеђе                                                                    ђ) Лаза Лазаревић

 

10. Прецртај сувишно:

Смрт војводе Пријезде             Љубавни растанак              Предраг и Ненад

Пилипенда                                 Мали Радојица                   Бој на Мишару

 

11. У коме дели књиге можеш пронаћи годину штампања, место издавања и име уредника:

а) појмовник    б) библиографија     в) импресум     г) садржај

 

12. Заокружи слово испред реченице у којој подвучена реч има метонимијско значење:

а) Појео сам два тањира.    б) Донеси ми тањир.    в) Поломио сам тањир.

 

13. Подвуци наслов народне баладе:

Соба за тугу               Женидба Милића барјактара             Балада о Васи Ладачком

 

14. Спој књижевни лик са карактеристиком:

Мали Радојица                                                  вођа хајдучке дружине

Николетина                                                       спретан

Кањош Мацедоновић                                       поносан

Јованче                                                               осветољубив

Робинзон Крусо                                                митраљезац голубијег срца

 

15. Којим је стилом исписан следећи текст:

„У Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“поводом обележавања Националног дана без дуванског дима, одржана је конференција за новинаре 31. јануара 2012. године,  а потом је отворена изложба.“

_________________________________________

 

16. Одреди род и врсту наведним делима:

Плава гробница                    __________________             _______________

Житије светог Симеона       __________________             _______________

Поп Ћира и поп Спира        __________________             _______________

Покондирена тиква             __________________              _______________

 

17. Одреди за подвучене речи падеж и значење:

Учинио је то са страхом.          _________________      _____________________

Улази у кућу!                            _________________     ______________________

Узми од Ане.                             _________________     ______________________

 

18. Одреди стилско средство:

„Да се јадна за зелен бор ухватим, и он би се јадан осушио“    __________________

„Ливада крај реке сања.“        ____________________________________________

„Душо моја!“                           ___________________________________________

 

19. Подвуци прави објекат:

Милан воли Ану, али она неће да чује за њега.

 

20. Бој на Мишару је песма _______________________ циклуса.

тест 2

1. Књижевни језик Срба у 16. веку био је:

а) српскословенски     б) рускословенски     в) славеносрпски

 

2. Повежи израз из леве колоне са одговарајућим значењем:

1. загрејати столицу                                             а) савладати прве тешкоће

2. ухватити маглу                                                 б) вредно се посветити послу

3. разбити лед                                                       в) побећи, нестати

 

3. Разврстај следеће речи:

Мој најбољи друг Милан редовно пеца рибу на Дунаву.

именица: ____________________________________________________________

заменица: ___________________________________________________________

придев: ______________________________________________________________

предлог: __________________________________________________________

прилог: ____________________________________________________________

 

4. Напиши скраћенице:

ученик ____________       гимназија ________________  госпођа ________________

 

5. Ком веку припадају следеће године:

1389. _______________ 1512. _______________1675. _______________

 

6. Подвуци један од понуђених глагола: требаш, будеш требао, треба

Ти _______________ да се потрудиш.

 

7. Заокружи слово испред реченице у којој је употребљен бирократски језик:

Ана се запослила у школи.       Он је потписао сведочанство.

Дошло је до раста цена.           Пишемо рекламе.

 

8. Исправи правописне грешке:

На бугарској страни старе планине извире височица, која је добила име по долини висок.

Наши другари из македоније нису најбољи кумановски ђаци, али нама су нај дражи

 

9. Подвучена реч у реченици „Баш си смор!“има значење:

а) непријатно миришеш    б) спор си    в) досадан си    г) лудо си забаван

 

10. Омиљени певач је дошао у твоју школу. Напиши вест о томе:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

11. Подвучени глаголски облик у реченици Ако не положите, убијам вас! је:

А) описни презент    б) презент за будућност      в) прави презент

 

12. Подвуци дијалог у  следећем одломку:

„Следећег јутра девојчица рече:

– Данас ће бити леп дан!

– Да, и ја то очекујем.

– Онда, идемо на излет!“

 

 

13. Заокружи наставак исказа: У приповедним текстовима користе се…

придеви          прилози         глаголи радње          глаголи стања

 

14. Особине лирске поезије су:

приповедање          осећајност         описивање          сажет израз

 

15. Препознај којим је стилом писан следећи текст:

Потврда се издаје на зхтев родитеља ради регулисања права на дечји додтак и за друге се сврхе не може користити.

____________________________________________

 

16.    Наведи на линији испид три кључне речи или синтагме из наведеног текста:

Лисабон је најзападнија европска престоница. Смештена је на седам брда, од којих сваки врх има на врху тврђаву или видиковац. На једном брду је дворац Белем, који је био последња тачка коју су португалски морепловци видели у родној земљи пошто су се отиснули на море. За друге је та тачка лифт Санта Ђуста, 32 метра висока успињача.

____________________________________________________________________

 

17. Како се зове књига у којој се могу пронаћи рецепти за спремање одређених јела:

а) лексикон     б) енциклопедија    в) кувар      г) каталог

 

18. Одреди врсту зависне реченице која је подвучена:

Ова земља пропасти неће, јер ју је Свети Петар прекрстио штапом.

а) односна       б) условна     в) узрочна       г) допусна

 

19. Разврстај следече речи по начину постанка:

Ада      јабучица      Петровдан      Петар      петровка       напрстак        добро

извођење:______________________________________________________________

слагање: _______________________________________________________________

комбинована: _____________________________________________________

претварање: ______________________________________________________

 

20. Напиши састав од најмање пет реченица у коме ћеш образложити зашто мислиш да неко твог узрста треба да има или не треба да има џепарац. Дај свом саставу наслов:

__________________________________________________________________

Гласовне промене – тест

1. Напиши од којих облика су постале речи:

ЉУПКА                                                                      ПЛОВИДБА                                                  

ИСТЕРАТИ                                       

Уочавамо гласовну промену:                                                                                  

2. Издвој речи у којима се јавља непостојано А

САСТАНАК, ПРИСТАНАК, НЕСТАШАН, БАРЈАК, СЕЉАК

У издвојеним примерима подвуци непостојано А                                                                       

3. Напиши речима разломак  2/43                                                                                                   

4. Да ли су правилно написане речи:

(Да/не)

НАДДРУШТВЕНИ                                                    БЕЖЖИЧНИ                                     

ПРОТЕСТНИ                                                             СОЦИЈАЛИСКИЊА                        

5. Уочи како се понаша глас Р у наведеним примерима:

ВРБА, РВАТИ, ЗАРЂАТИ

Овакво Р назива се                                                              

6. Подвуци речи у којима глас Р није сугласник.

МРК, ПРЕВЛАКА, НАПРАВИТИ, ПРСКАТИ

7. Среди низ речи које почињу звучним / безвучним сугласником

КЊИГА, ТАЛАС, ДЕТЕ, БРИГА, ПРАВДА, СЕЛО, ЗДРАВЉЕ

Речи са почетним звучним сугласником:                                                                                      

Речи са почетним безвучним сугласником:                                                                                   

8. У следећем примеру подвуци безвучне сугласнике који немају своје звучне парове

Мој старији брат ради у централној фабричкој хали.

9. У следећем примеру од глагола изведи придев:

Његов положај био је                                                             .

( носити )

У поменутом придеву извршено је                                                                                     .

10. У датом низу подвучи речи у којима је извршена палатализација:

ТОЧИТИ, НОСИТИ, ТОЧКИЋ, ЗРАЧИЋ, БРЕЖИЋ

11. Напиши у којим падежима је извршена сибиларизација у наведеним примерима:

ПЕШАК                                                                                                         

УЗДАХ                                                                                                          

ЗАДРУГА                                                                                                      

12. Напиши компаратив придева ВИСОК и објасни како је настао:

ВИСОК-                                             .

                                     +                                >                                            

Уочена гласовна промена се зове                                                                           .

13. Облицима именице која означава вршиоца радње допуни следећу реченицу:

Један                                                   , исказао је жеље већине                                                      

(слушати)                                                                                  (читати)

а)Напиши генитив једнине насталих именица:                                                                           

б)О којој гласовној промени је реч?                                                                                   

14. Објасни као су постали наведени облици:

                                     +                                                          >                                             > безначајан

                                     +                                                          >                                             > оделити

Облици су добијени пошто је извршена гласовна промена                                            

15. Које су гласовне промене извршене у речима:

ПРИМЕДБА                             ОБЛАЧИЋ                           ИЗВРСНА                                        

ЈАБУЦИ                                               КАЖЊИВ                                        ПОСЛОВИ               

16. Испиши облике редоследом извршених промена у речи  БЕШЧАШЋЕ

БЕЗ + ЧАСТ + ЈЕ >                                                                                                                                                                                                                                                                            .

17. Заокружи правилно:

маскембал – маскенбал, безчашће – бешчашће – бесчашће, задаци – задатци, бурегџиница – бурекчиница – бурекџиница, напици – напитци, стамбени – станбени, маски – масци, певачицин – певачичин, Милицин – Миличин, Брђанки – Брђанци, председник – претседник, потписати – подписати, предчас – пречас – претчас, епохи – епоси.