Tag Archive | тестови

Мултимедијални тестови

На сајту Издавачке куће “Логос“ можете пронаћи мултимедијалне тестове за обнављање градива од 5. до 8. разред: http://logos-edu.rs/

Комбиновани тест, 6. разред

1. група

1. Подели сложену реченицу на просте, обележи их бројевима и одреди однос између њих:     

Са једног краја ливаде појави се шарени лептир, а са другог краја полете њему у сусрет плави лептир  и убрзо се нађоше на средини ливаде.

2. Одреди службу(функцију)речи у реченици:

Он баци на земљу капу с поклонима и као луд погледа ме.

ОН __________  БАЦИ ____________  НА ЗЕМЉУ ______________

КАПУ_________ С ПОКЛОНИМА __________ КАО ЛУД _______________

ПОГЛЕДА __________________  МЕ __________________

3. Подвуци све речи у облику акузатива:

Увек сам га гледао како лагано корача истим прашњавим путем према оном старом  приградском насељу у коме је живела његова породица.

4. Препиши правилно писаним словима следећу реченицу:

РАДОСАН САМ ШТО ЋЕ НАШЕ ОДЕЛЕЊЕ ИЋИ НА ЕСКУРЗИЈУ С УЧЕНИЦИМА ЋИЋЕВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. У облицима компаратива придева  ВИСОК, ЈАК, ТИХ извршена је гласовна промена:

    а) јотовање     б) сибиларизација    в) палатализација

6. Напиши које су гласовне промене извршене у речи ИСПИТИВАЊЕ:

________________________________________________________

________________________________________________________

7. Јутрос је стигао с пута, а већ у подне био је у школи са ђацима.

    Напиши у ком су падежу подвучени облици именица:

ПУТА  _____________  ШКОЛИ ___________ ЂАЦИМА _______________

8. Напиши присвојне придеве од именица:

Новица ________ Јелица _________краљица __________________

Која гласовна промена се дешава ? ______________________________________________

9. Напиши датив јед. следећих именица:

комшика _____________ Анка __________ Олга __________________

Од које гласовне промене се одступа? ______________________________________________

10. Одреди падеж подвучених речи:

У нашој библиотеци нема свих књига које су нам потребне.

 

нашој библиотеци _______свих књига _______  нам ____________

2. ГРУПА

1. Подели сложену реченицу на просте, обележи их бројевима и одреди однос између њих:

 

Посвуда штрчи каква висока влат, чије се свиленкасто стабаоце пресијава у сунчаној светлости, а ваздух над травом је миран и угрејан.

2. Одреди службу и падеж подвучених речи:

ПСЕТО СЕ ПРИБИ УЗ ЊЕГА,ОН МУ ПОЛОЖИ РУКУ НА ЛЕЂА И СТАДЕ ДА ГА МИЛУЈЕ ПО КРАТКОЈ КУДРАВОЈ ДЛАЦИ.

псето ____________, ___________ уз њега ___________, ____________

руку ___________, ____________ на леђа __________, _________, краткој ______________, __________________

3. Три вокала испред којих се може наћи резултат палатализације гласова к,г,х су:

а) е, и, а

б) е, и, у

в) е, и, о

4. У датој реченици подвуци логички субјекат: Те јесени кад је ушла аустријска војска у Босну било је доста ага који су остали без трећине.

 

5. У наведеној реченици подвуци неправи објекат:

Весна је прочитала књигу и вратила другарици.

 

6. Заокружи слово испред правилно подвучене  творбене основе речи:

а) ПАЛАЧИНКАРА                    б) ПАЛАЧИНКАРА

в) ПАЛАЧИНКАРА                    г) ПАЛАЧИНКАРА

7. Подвуци све речи у облику датива:

Увек сам га гледао како лагано корача истим прашњавим путем према оном старом  приградском насељу у коме је живела његова породица.

8. Подвуци речи у којима је извршена палатализација:

ПОТОЧИЋ, ЧЕКИЋ, КЉУЧИЋ, КРУЖИЋ, ЈЕЖИЋ, КОВЧЕЖИЋ, ДЕЧАЧИЋ.

9. У следећој реченици подвуци речи у чијој промени се врши јотовање:

Љути кочијаш грубо шиба мршаво коњче, а оно уз брег вуче голем терет и храмље – већ одавно га мори глад.

 

10. Одреди врсту речи у реченици:

Шумски патуљак радосно се насмеја, јер му нико други лепшег дара није поклонио.

шумски-___________патуљак-______________радосно-____________ се-_______________ насмеја-_____________  јер-_______________

му-______________ нико-_______________други-______________ лепшег-____________дара-________________ није-______________

поклонио- ________________

 

Независне реченице – обнављање

 САСТАВНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1. Од датих реченица направи причу додајући одговарајуће везнике, тако да је чине реченице у саставном напоредном односу:

Мина је ученица 8. разреда.                       _____________________________________________

Ђоле је ученик 8. разреда.                          _____________________________________________

Долазе заједно у школу.                             _____________________________________________

Гледали су се у школском дворишту.       _____________________________________________

Заљубили су се.                                           _____________________________________________

Мина није попустила у школи.                 _____________________________________________

Ђоле није добијао лоше оцене.                 _____________________________________________

Они се и даље воле.                                   _____________________________________________

2. Шта следи кад се деси радња наведених реченица? Настави их!

Јанко шутира лопту ____________________________________________________________.

Ђоле је пољубио Мину ___________________________________________________________.

Милош је Јовану повукао за кикице ___________________________________________________________.

Јабука је пала на Исакови главу __________________________________________________________.

Устао сам рано ____________________________________________________________.

3. Споји следеће половине реченица:

Нити иде                                                                                                     и желиш да их оствариш.

Сањаш слатке снове                                                                               сви му се живци напрегли.

У њему се распламсала дивовска снага                                                                 нити ће ти доћи.

Пада први снег                                                                                                    па ме сентиш гуши.

Ја сам денсер у души                                                                                              те прекрива брег.

4. Сети се рецепта свог омиљеног колача. Напиши га користећи саставне реченице:

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Дефиниши независне реченице у саставном односу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Који су најчешћи везници између саставних реченица?

___________________________________________________________

 РАСТАВНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1. Два друга започињу тучу у дворишту. Нико не зна шта ће се десити, само се чују узвици:

– Мани, Марко, јали да оманем!

– Или ме удари, или да одмах паднем!

– Воља ти да се бијеш, воља ти да се кријеш.

– Било да се играш, било да бежиш.

Марко је стављен пред дилему. Мора да изабере једну од две понуђене радње, јер је само једна радња извршава. Дечаци добијају и савете, а ти подвуци онај део савета који би ти послушао:

– Или се помирите, или ћете бити кажњени.

– Воља вам пођите с нама, воља вам останите у дворишту.

– Било да кренете са нама, било да останете ту, ми идемо даље.

2. Користећи раставне реченице опишите своја размишљања у следећим ситуацијама:

а) добио си јединицу;

__________________________________________________________________________________________________________________________

б) изјављујеш љубав симпатији;

__________________________________________________________________________________________________________________________

в) убеђујеш друга да ти прода улазницу за утакмицу омиљеног тима.

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.  Дефиниши независне реченице у раставном односу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Који су најчешћи везници између раставних реченица?

___________________________________________________________

 СУПРОТНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1. Ево једне приче из школске клупе:

Ива је фенси, а Лазар је обичан. Она се бави хип-хопом, а он иде на фолклор. Ива сваке недеље иде у позориште, али Лазар обично одлази у биоскоп. Не само што она прати тренутне трендове, него имају и различита интересовања. Није да се они не привлаче, већ су превише различити.

У каквом односу стоје реченице у овом тексту? Колико их има?

_____________________________________________________________

2. Заврши следеће реченице тако да буду у супротном односу:

Пустио бих ја њега, али

_________________________________________________________.

Боље ти је добити јединицу, него ____________________________________________________________.

Нисам му ја наредио, већ _________________________________________________________.

Ја сам добар друг, а ____________________________________________________________.

3. Наставите причу са препрекама:

Мина пише домаћи, а ја читам књигу.       (филм)

Ја читам књигу, али тата гледа филм.        (серија)

Тата гледа филм, а мама би гледала серију.    (град)

_____________________________________________________   (диско)

_____________________________________________________   (вечера)

____________________________________________________   (субота)

_____________________________________________________   (брат)

____________________________________________________   (мајка)…

4. Дефиниши независне реченице у супротном односу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Који су најчешћи везници између супротних реченица?

____________________________________________________________

ИСКЉУЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1. Ево једне приче из школског дворишта:

Сви се у школском дворишту смеју, једино Лука и Милош нешто озбиљно разговарају. Дечаци погледом прате своје симпатије, само Милош учи. Лука све зна, само му физика задаје проблеме. Зна све законе, једино да се не збуни.

Подвуци везнике између искључних реченица.

2. Спој половине раставних реченица:

Сву ћуте,                                                                                                            једино она једе пицу.

Сви једу торту,                                                                                                остали нису схватили.

Само је Ана научила,                                                                                  само је Соња закаснила.

Сви су отишли у град,                                                                  једино је Стефан остао код куће.

Сви су дошли на време,                                                                                          само Буба прича.

3. Настави започету причу користећи искључне реченице:

Сви су дошли на журку, само сам ја каснио. Сви су се средили, само сам ја дошао у фармеркама и патикама __________________________________________________________

__________________________________________________________.

4. Дефиниши независне реченице у искључном односу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Који су најчешћи везници између искључних реченица?

____________________________________________________________

– ЗАКЉУЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1. Повежи реченице:

Дођоше сви,                                                                                                              растераће кишу.

Дунуо је ветар,                                                                                               дакле можемо почети.

Пала је киша,                                                                                                   сигурно је почео час.

Звонило је,                                                                                                          биће родна година.

2. Попуни празнине тако да добијеш реченице у закључном односу:

Све смо научили, _______________________ добићемо петице.

Имаћемо више времена за дружење, ____________________ћемо организовати неку журку.

Бићемо успешни у свему, ____________________бићемо задовољни собом.

Ићи ћемо на књижевне вечери, __________________бићемо речитији.

3. Користећи закључне реченице напиши причу о свом највећем бламу или догађају са часа:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Користећи закључне реченице изрази своје мишљење о:

љубави______________________________________________________

раду _____________________________________________________________

другарству _____________________________________________________________

моди _____________________________________________________________

новцу _____________________________________________________________

спорту _____________________________________________________________

5. Дефиниши независне реченице у закључном односу:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Који су најчешћи везници између закључних реченица?

____________________________________________________________

И сада мало помоћи! 🙂

саставне: И, ПА, ТЕ, НИ, НИТИ;                             → →

супротне: А, АЛИ…                                                     → ←

раставне: ИЛИ, ЈАЛИ, ВОЉА, БИЛО                  ‹  (као на раскрсници)

искључне: САМО, ЈЕДИНО, ОСИМ, СЕМ…

закључне: ПРЕМА ТОМЕ, ДАКЛЕ, СТОГА…  

Запамтите ове везнике, тако ћете једним ударцем више мува да ибујете – знаћете да се ради о независним реченицама, знаћете врсту независних реченица, а знаћете и да препознате те везнике када је захтев да се одреди врста речи. 🙂

Провери своје знање – 8. РАЗРЕД

1. Подвуци оне речи из следећег низа, које су настале слагањем:

АУТОПРЕВОЗ, ОБЛАЧИЋ, ГЛАВОБОЉА, ПРЕВЕЛИК, ЦВЕЋЕ, ДАШАК, ГОЉА

2. Поред сваке речи напиши врсту којој припада:

ОТКРИЋЕ __________________  ЦРКВЕНИ _________________________

КАЖИ _____________________    НАД ___________________________

ЈОЈ _______________________    ИАКО ___________________________

3. Изнад подвучених речи напиши назив падежа у коме су наведене:

ЗАУЗЕО СЕЉАК КОМАД ЗЕМЉЕ, А ОШТЕЋЕНИ ДОШАО СВЕТОМ САВИ НА

ЖАЛБУ. ОН РАЗМИСЛИ ДА НЕ ДА ОДГОВОР НА БРЗИНУ, ПА СА ЧУЂЕЊЕМ

РЕЧЕ ДА УПРКОС ЛОШЕМ ВРЕМЕНУ КРЕНУ КА ЊИВИ НЕДАЛЕКО ОД 

СЕЛА. ДОШАВШИ НА ЊИВУ СВОМ СНАГОМ ЗАПОЧЕШЕ ЖУЧНУ 

РАСПРАВУ .

2. група

1. Подвуци оне речи из следећег низа, које су настале претварањем:

ФИЗИЧАР, ЛЕТЕЋИ (тањир), ЕНГЛЕСКА, ВЛАСТОЉУБИВ, ПИСАТИ, МЛАДА

2. Поред сваке речи напиши врсту којој припада:

КАДА _____________________    ГОЛОГЛАВА ___________________

ПРВИ ______________________    ПА ____________________________

ЛИЦЕ ______________________   ПАДАЈУЋИ _____________________

3. Изнад подвучених речи напиши назив падежа у коме су наведене:

ИЗ ШУМЕ С РИКОМ ГОРА, ПРАСАК МУКЛИ ЗАТУТЊИ, А СВАКА МИ ЖИЛА

БУКНУ ОСВЕТОМ КРВИ ПРОЛИВЕНЕ. ОСЕТИХ НА ЧЕЛУ МЕКУ РУКУ

ЖЕНЕ, А РУКЕ МОЈЕ ПРЕМА ГЛАСУ КРЕНУ И БЕЗ РЕЧИ ДОДИРНУХ ЛИЦЕ

ВИДАРИЦЕ.

ИСТОРИЈа ЈЕЗИКА – тест за 8. разред

1. Старословенски језик и писмо су се у многим решењима угледали на ______________________________ језик.

2. Наведи име и презиме младог филолога који је био Вуков сарадник у периоду 1847-1852. године:_____________________________________________________

3. Вуку Караџићу је при изради Српског рјечника из 1818. године помагао:

а) Ђуро Даничић       б) Јакоб Грим        в) Јернеј Копитар

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Рускословенски текстови писани су и штампани:

а) глагољицом    б) латиницом    в) ћирилицом

Заокружи слово испред тачног одговора.

5. Наброј источнословенске језике:

______________________________________________________

6. Ко је аутор прве збирке песама испеваних чистим народним језиком (1847. године)?____________________________________________________________

7. Српски стандардни (књижевни) језик карактеришу:

    а) прописана норма       б) четвороакценатски систем      в) обавезна писана форма

     Заокружи слова испред тачних одговора.

8. Мирослављево јеванђеље је текст писан ______________________ и настао је у __________ веку.

9. Заокружи слова испред правилно написаних реченица:

а) Радили су на јачању српско-руских културних веза.

б) Радили су на јачању српскоруских културних веза.

в) Писали су руско-словенским језиком.

г) Писали су рускословенским језиком

10. Ћирило и Методије одлазе у Моравску _____године носећи са собом богослужбене књиге преведене на ___________________ језик и писане__________.

11. Највећи противник Вукове реформе био је ________________________________

12. По чему су битне следеће године у Вуковом раду:

а) 1813.  ____________________________________________________________

б) 1818.  ____________________________________________________________

в) 1836.  ____________________________________________________________

13. Наведи хронолошким редом називе књижевних језика код Срба пре Вука:

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

14. Која слова је Вук унео у Мркаљеву азбуку? ___, ___, ___, ___, ___, __.

15. Језички стандард савременог српског језика чине неке особине _______________________ и _______________________дијалекта.

Зависне реченице

1. Временска реченица  настаје проширивањем ПОВ:

Милан трчи сваког јутра.

(У простој реченици, службе се одређују тако што најпре пронађемо поредикат, па питања постављамо уз њега да бисмо одредили службу)

Кад трчи? СВАКОГ ЈУТРА – ПОВ

Милан трчичим се пробуди. →временска реченица

Кад трчи? (питање се поставља уз предикат главне, независне реченице)


2. Начинска речница(поредбена)

Милан брзо трчи.   КАКО? – ПОН

Милан трчи∫ као да га ветар носи.→ начинска реченица

Како трчи? 

3. Месна реченица

Срешћемо се на старом месту. Где? – ПОМ

Срешћемо се тамо, где се обично срећемо. →месна реченица

Где ћемо се срести? 

4. Односна реченица (атрибут)

Посматрам плавокосу девојку.  Какву, коју?-атрибут

Посматрам девојку, која има плаву косу. →односна реченица (односи се на именицу испред)

5. Изрична реченица (објекат)

Причамо о Марку Краљевићу. Кога, шта? Коме, чему? – објекат

Прича се да је Марко Краљевић  био велики јунак→изрична

Шта се прича?

Изрична реченица изриче садржај глагола говорења, мишљења или осећања који јој претходи.

6. Допусна реченица

Иако му је рука задрхтала,убацио је лопту у кош. 

                    ↓ допусна реченица (допушта да се оствари радња супротна од очекиване)

7. Условна реченица (радња се дешава пре радње главне реченице, али није остварена, АКО)

__________ЗВ__________НЗ_____________

Ако научим,положићу.

8. Узрочна речница (радња се дешава пре радње главне реченице и остварена је)

Положио сам,јер сам учио. →узрочна

__________ЗВ_____________НЗ_______________

9. Намерна реченица (радња се дешава после радње главне реченице, али не зна се да ли ће бити остварена)

Учим да бих положио.→ намерна реченица

_________НЗ______________ЗВ______________

10. Последична реченица (радња се дешава после радње главне реченице, остварена радња)

Толико сам учио,∫ да сам лако положио.→последична реченица

________НЗ________________ЗВ_______________

ЈОШ КРАЋЕ! 🙂

Кад? временска               (именица), односна

Где? месна                          (глагол) – изрична

Како? начинска             ( супротност )– допусна

условна            ГЛАВНА       намерна

узрочна             ГЛАВНА         последична

Верујем да вам ни до сада није било јасно, а ако нисам успела да вас још више збуним, добро је. Овако ја објашњавам својим ђацима, али жива реч је нешто друго.

До сада сам вас ја морила, али да видите да нисам ја једини смарач 🙂 ево и теста, који је припремила моја колегиница Снежана Антић, наставник српског језика у ОШ “Доситеј Обрадовић“ – Ћићевац, па ко жели да провери збркане или бистре мисли, нека изволи! 🙂

ОСНОВНИ   НИВО

1. Заокружи везнике који су карактеристични за понуђену врсту зависних реченица:

а) ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

б) УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

в) ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

 

2. На линијама испиши коју службу могу обављати следеће зависне реченице:

  ИЗРИЧНЕ ____________________________________________

ОДНОСНЕ___________________________________________

МЕСНЕ_____________________________________________

Службе: субјекат, објекат, атрибут, апозитив, прилошка одредба

 

3. Подвучена зависна реченица по врсти је:

а) Стани где је најмање воде.  а) месна  б) изрична  в) односна

б) Кад дођеш из школе, иди на утакмицу. а) узрочна  б) временска  в) условна

в) Није ми се јавио јер су телефонске везе у прекиду. а) допусна    б)последична   в) узрочна

(Заокружи слово испред тачног одговора)

 

СРЕДЊИ   НИВО

1. Одреди којој врсти по значењу припада подвучена зависна реченица:

а) Толико је добар да га на рану превијеш.  __________________________

б) Цар написа оно што је девојка пожелела. __________________________

в) Сви знају да Пера добро игра кошарку. _____________________________

г) Премда је вејао снег, брдо је било пуно деце. _________________________

д) Јанко говори као да није синоћ вечерао. ______________________________

 

2. Упиши запету где је потребно:

а) Док се човек сам не осрамоти не може га нико осрамотити.

б) Улазим у варошицу која је на врху брда разгледам зидове што је опасују.

в) Једном приликом кад смо се играли жмурке ми се сакријемо у једно буре.

 НАПРЕДНИ   НИВО

1. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу и службу коју имају у сложеној реченици:

 

а) Професор је у недостатку глобуса употребљавао главу једног нашег друга, неког Сретена Јовића, који је одиста био тако глават да је представљао прави покретни глобус.

       врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 

б) Док смо оком трепнули, сјурише се у језеро с таквом хуком и треском као да лед парају.

       врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 

в) Чим смо стигли, јавио се Момир да ме пита могу ли да причам с њим о Сташи.

       врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

3._____________________     ___________________

 

2. Претвори подвучени реченични члан у зависну реченицу:

 Отишли су на Копаоник ради скијања.

_______________________________________

Купио сам црвене патике.

__________________________________

Упркос мразу, отишли смо на скијање.

_________________________________

 Е, ако сте мислили да је овде крај, ево да вас обрадујем 🙂 има још!!!!

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ, аутор теста проф. Снежана Антић

ПРВА  ГРУПА

1. Повежи врсту зависне реченице са функцијом коју може да обавља у реченици:


ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

ОДНОСНЕ РЕЧЕНИЦЕ

УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

ПОСЛЕДИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

ПОСЛЕДИЧНА ДОПУНА

ОБЈЕКАТ

ПОРЕДБЕНА ДОПУНА

АПОЗИТИВ

ПРИЛОШКА ОДРЕДБА


2. Подвуци везнике који су обележје односних реченица:

КОЈИ, ЧИЈИ, КАД, КАКАВ, КО, КАО ШТО, ИАКО

3. Одреди какве су по врсти према значењу следеће подвучене зависне реченице:

а) Много ми се свиђа Тањин прстен који је необичног облика.

а) односна реченица, б) изрична реченица, в) месна реченица

б) Ако будем све научио, добићу добру оцену.

а) узрочна, б) условна, в) последична

в) Кад је стигао, они су већ  били отишли.

а) условна, б) временска, в) узрочна

(Заокружи слово испред тачног одговора)

4. Допуни низ : јер, будићи да, __________, _____________. Наведени везници су обележје _________________ реченица. (Допуни реченицу.)

5.Одреди врсту подвучених зависниох реченица:

а) Нема кише иако је облачно. ______________________

б) Милош одлично игра јер напорно тренира. _______________________

в) Отишао је на мегдан како би сачувао част свог оца. _________________

г) Борио се како му је отац саветовао. __________________________

6. Упиши запете где је потребно.

а) Утакмица се како смо и очекивали завршила победом нашег тима.

б) Пошто му је колено били разбијено превих га и упитах како је довде дошао.

7. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу и службу коју имају у сложеној реченици:

а) Осећам вечерас, док посматрам ласте, како срце моје полагано расте.

врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

б) Толико је време било тмурно и мокро да нисмо могли да изађемо напоље иако смо данима планирали излет.

врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

в) Ја ћу, ако будем могла, доћи код Маје да те видим.

врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

8. Претвори подвучени реченични члан у зависну реченицу са истом функцијом.

а) Доћи ће ми друштво на рођендан.

______________________________________________

б) Све су урадили по плану.

_____________________________________________________

9. Подвуци зависне реченице које су у напоредном односу, одреди им врсту и врсту напоредног односа међу њима.

Милан је рекао да га потражиш, али да га не зовеш на кућу.

У коју врсту спадају подвучене зависне реченице? _____________________

Повезане су ________________________ напоредним односом.

ДРУГА  ГРУПА

1. Пажљиво прочитај следеће тврдње. Ако је тврдња тачна заокружи Т, а ако је нетачна Н.

тврдња тачно нетачно
Последичне реченице имају функцију прилошке одредбе.

Т

Н

Узрочне реченице имају функцију прилошке одредбе.

Т

Н

Зависна реченица у положају испред независне не одваја се запетом.

Т

Н

Један исти везник може бити везник више врста зависних реченица.

Т

Н

 2. Подвуци везнике који су обележје узрочних реченица:

 ЈЕР, ПОШТО,  КАО ШТО, ЗАТО ШТО, БУДУЋИ ДА, АКО, ДА, ШТО.

 3. Одреди какве су по врсти према значењу следеће подвучене зависне реченице:

 а) Нисмо могли да пођемо на пут јер је нападао снег.

 а) узрочна реченица, б) изрична реченица, в) последична реченица

 б) Доћи ћу чим се будем вратио с пута.

 а) узрочна, б) намерна, в) временска

 в) Било ми је јако топло премда сам био лако обучен.

 а) условна, б) допусна, в) узрочна

 (Заокружи слово испред тачног одговора)

 4. Избаци (заокружи) уљеза : који, кога, какав, као што, чији.  Преостали везници су обележје _________________ реченица. (Допуни реченицу.)

 5.Одреди врсту подвучених зависниох реченица:

 а) Била је толика магла да се ништа није видело.____________________

б) Кренуо је раније како би на време стигао у школу. _________________

 в)Пошто се тако понашате, нећу вам ништа рећи. _________________

г) Не смете заборавити да је све ово моја заслуга. ____________________

 6. Упиши запете где је потребно.

 а) Иако су гласно говорили шум ветра их је надјачавао.

 б) Човек који се изненада појавио на нашим вратима није био ни налик ономе кога смо у рат испратили.

 7. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу и службу коју имају у сложеној реченици:

 а) Грдила сам га што се није боље умотао у ћебе док се возио фијакером.

                        врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 б) Обављали смо послове које су нам домаћини одређивали, спавали где су нас сместили.

                      врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 в) Кад би ловили, они би ћутали, мргодни у својој строгости, јер рибе све чују.

                      врста                                    служба

1. ____________________   ____________________

2. ____________________    ____________________

 8. Претвори подвучени реченични члан у зависну реченицу са истом функцијом.

         а) Враћајући се кући, Милан је срео друга.

______________________________________________

         б) Отишли су на село ради одмора.

_____________________________________________________

 9. Подвуци зависне реченице које су у напоредном односу, одреди им врсту и врсту напоредног односа међу њима.

 Када се пробудио, није знао ни који је дан ни колико је сати.

 У коју врсту спадају подвучене зависне реченице? _____________________

 Повезане су ________________________ напоредним односом.

За сада оволико! До наредног преуређивања текста! Док смислимо још неке пакости 🙂

Због много захтева, ево решења:

1.

а) ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ:  КАД, ДОК, ПОШТО

б) УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: ЈЕР, ПОШТО

в) ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ:  ДА

2.

ИЗРИЧНЕ-објекат

ОДНОСНЕ – атрибут

МЕСНЕ – прилошка одредба

3.

а) месна

б) временска

в) узрочна

4.

а) последична

б) изрична

в) изрична

г) допусна

д) поредбена

5.

а) Док се човек сам не осрамоти, не може га нико осрамотити.

б) Улазим у варошицу која је на врху брда, разгледам зидове што је опасују.

в) Једном приликом, кад смо се играли жмурке, ми се сакријемо у једно буре.

фонетика, акценат и стилска средства – 8. разред

1. Подвуци све безвучне сугласнике у пословици:

ТЕШКО  Ј Е  ПСЕТО  С  МАЧКОМ  И  КУРЈАКА  С  О В Ц О М  П ОМ И Р И Т И.

2. Које су три гласовне промене извршене у следћим речима:

а) ЗАДАЦИ  _________________, _______________, ________________;

б) ИШЧАШЕЊЕ _______________, ______________, _______________;

в) ИШАРАТИ ________________, _______________, _______________.

3. У следећим пословицама једном цртом подвуци речи у којима се извршила палатализација, а двема цртама оне у којима се извршила сибиларизација:

Боље је своје тециво, но големо туђе дариво.

Дужан кесе не веже.

Ко нема образа, не може га ни купити.

Лези без вечере, устаћеш без дуга.

Лепо одело, вечни живот.

У опорој љусци слатка језгра.

Нада држи и цара и сиромашка.

4. Речи: ПАСОШ, УХВАТИТИ, ВИСИБАБА, ЈАБУКА, КАМЕНЧИЋ, ОДБРАНА, ЛОГОРОВАТИ, САЛАТА разврстај на оне са:

а) силазним акцентом ____________________________________________________

б) узлазним акцентом ____________________________________________________

5. У следећим пословицама подвуци речи без акцента (ненаглашене речи):

а) ЛАКО ТИ ЈЕ БЕЗ ТОЈАГЕ ПРОЋИ КРОЗА СЕЛО У КОМ ПАСА НЕМА.

б) СВЕ СЕ ЗНАДЕ ШТА ЈЕ И КАКО ЈЕ: СВАКО ДЈЕЛО ДОЂЕ НА ВИДЈЕЛО.

6. Растави на слогове следеће речи:

МАНАСТИРСКИ, УОБРАЗИТИ, ДРХТАВИЦА, МЕДИЦИНСКИ, МАРЉИВОСТ.

7. Реченица која следи узета је из приповетке А. Исаковића.

Зејтињава мрља кајмака поче да провирује из боровнице, да се мешкољи и расте.

А. На линији напиши која је стилска фигура овде употребљена: _______________________________

Б. Уметничка служба (функција) тог стилског средства јесте да писац:

а) прикаже психичко стање изгладнелих бораца,

б) верно опише изглед кајмака,

в) изрази снажну опседнутост ликова глађу,

г) саопшти да је гладоваЊУ ДОШАО КРАЈ.

8. Сети се из које су песме следећи стихови:

Ја порезу започнем бројати/ а она на ме очима стријеља.

а) стихови су из песме ____________________________________________

б) Песму је испевао _______________________________

в) Подвучена стилска фигура зове се _______________________

г) јунак који “очима стријеља“ је __________________________________

9. “А ко беху они диви/који су те напред звали/ који су те ојачали/ који су ти крила дали“

а) Ови стихови су из песме _______________________

б) Писац је ____________________________________

в) Подвучени делови стихова чине стилску фигуру која се зове ___________________________

10. Песма Мирослава Антића Плава звезда почиње строфом:

“Иза шума, иза гора, иза река, уза мора/ жбуња, трава/ опет ноћас тебе чека нека чудна звезда плава..

Ту су у првим стиховима приказани бескрајан простор и неизмерне даљине. То је учињено помоћу следећих стваралачких поступака:

а) прецизним описивањем природних појава и просторних даљина;

б) дужинама акцентованих слогова и завршних самогласника;

в) дугим ређањем великих природних простора;

г) подсећањем на уобичајене почетке путописне и авантуристичке прозе;

д) инверзијом: потискивањем субјеката на крај дуге реченице.

СИНТАКСА – 8. разред

1. ТЕ ДВЕ РЕЧИ ПОЧЕШЕ ДОБИЈАТИ ОДСУТАН РИТАМ, КАО У СЛЕПЦА НА ВАШАРУ, И ОН КАО ДА САД ПРВИ ПУТ ОСЕТИ, СА СВОМ СНАГОМ НЕПОКОЛЕБЉИВОГ УВЕРЕЊА, ДА ЈЕ БОГАЉ И ПРОСЈАК. И НАЈЗАД ПРОСУШЕ СЕ ТИХЕ, КРУПНЕ ЦУЗЕ, КАО МАЈСКА КИША.

– ГЛЕ, ГЛЕ ТИ ЊЕГА! – РЕЧЕ БЛАГОЈЕ. – ЗБОГ ТАКЕ СИТНИЦЕ ПА ПЛАЧЕ!

Из датог одломка издвој:

а) именски предикат ___________________________________________________________

б) глаголски предикат __________________________________________________________

 

2. Одреди функцију (службу) подвучених реченичних чланова:

ПРОШЛИ СМО ПОРЕД ЦРКВЕ У ЛЕЛИЋУ. ОСТАЛИ СУ СЈАХАЛИ НА ОВОЈ НИЗБРДИЦИ. ГРАДАЦ ЈЕ У ОВОЈ КЛИСУРИ ТАКО ДИВАН ДА СЕ ЧОВЕКУ МИЛИ ДА ГА ПОСМАТРА.

а) У ЛЕЛИЋУ ______________ б) НА ОВОЈ НИЗБРДИЦИ _______________

в) ГРАДАЦ ________________ г) ЈЕ ТАКО ДИВАН ___________________

д) ЧОВЕКУ _________________ ђ) ГА _____________________________

 

3. Подвуци све зависне чланове именичких синтагми у одломку:

У ДАЉИНИ, СА ПЛАНИНСКИХ ОВРШАКА, РАЗЛИЈЕГАЛО СЕ ПО УЗНЕМИРЕНОЈ ЗИМСКОЈ НОЋИ СТУДЕНО ВИЈАЊЕ ВУКОВА, МИЈЕШАЈУЋИ СЕ СА УРЛИКОМ И ЛОМЉАВОМ ВЈЕТРОВА.

 

4. Одреди падеж и службу (функцију) следећих подвучених речи:

1. ДЕЦА СУ ЈЕЛА КОЛАЧА И ТОРТИ ДО МИЛЕ ВОЉЕ.

падеж _____________________служба __________________________. МЕСЕЦИМА СМО ЖАЛИЛИ ЗА ДИВНОМ ОСНОВНОМ ШКОЛОМ.

падеж ____________________ служба ____________________________

3. ПРЕД СВИМА САМ ПОХВАЉЕН ЗА МАРЉИВ РАД.

падеж ___________________ служба ____________________________

 

5. Подвуци све глаголске допуне и одредбе у одломку:

Пилипенда уздахну, одмахну главом, па захватив половиму, сасу га у врелу воду, па мјешајом проврти кашу. Јела донесе њеколико зрна соли и спусти их у лонац.

 

6. Подвуци зависне реченице, обележи их бројевима и одреди им врсту према значењу:

А ТО ГАЗДА СВЕ СЛУША И РАЗУМЕ ШТО ОНИ ГОВОРЕ. КАД УЈУТРУ СВАНЕ, ОНДА ГАЗДА ЗАПОВЕДИ ДА СВЕ ПСЕ ПОТУКУ, ЈЕР СУ ГА ИЗДАЛИ.

1. ___________________________  2. ____________________________

3. ___________________________  4. ____________________________

 7. Одреди врсту подвучених зависних реченица по значењу:

ХРБАТ ДРВЕТА ПРИСЛАЊА НА УВО И СЛУША, КАО КАДА ЉЕКАР СТАВИ СЛУШАЛИЦЕ НА ПЛУЋА БОЛЕСНИКА. ЊЕГОВА ЖЕНА ДУБРАВка ЋУТКЕ ПРИЛАЗИ, КАО ЦАРСКОМ ПРСТОЛУ, ДА МАЈСТОРА НЕ ОМЕТА. ЗНА ТАЧНО ШТА  МУ ЈЕ ПОТРЕБНО. МАЈСТОРОВА СОБА ЛИЧИ НА ПРВОБИТНУ БИБЛИЈСКУ СЛИКУ У КОЈОЈ СЕ МНОГО ТОГА НАЗИРЕ.

1. _______________________  2. _______________________________

3. __________________________ 4. ______________________________

 

8. У наредном одломку једном цртом подвуци придев у атрибутској, а са две црте у служби именског дела предиката:

РЕТКО САМ КАД ВИДЕО ТАКВУ МОМЧИНУ. БИО ЈЕ ВИСОК И ПЛЕЋАТ. ИСПОД МОКРЕ КОШУЉЕ ОД КУДЕЉЕ РЕЉЕФНО СУ СЕ ИСТИЦАЛЕ ЊЕГОВЕ СНАЖНЕ МИШИЦЕ. КОВРЏАВА БРАДА ПОКРИВАЛА ЈЕ ПОЛА ЊЕГОВОГ МУШКОГ ЛИЦА.

 

9. У наредним примерима подвуци реченичне чланове или чланове синтагми који су у напоредном односу, одреди тип напоредног односа, као и функцију коју ти напоредни чланови врше:

а) УЧТИВ, ОДМЕРЕН И ЕЛЕГАНТАН ГОСПОДИН ОДВЕО ЈЕ СВЕШТЕНИКА И ЖЕНУ У УПРАВНИЧКУ ЛОЖУ.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

б) НАШИ ПРИЈАТЕЉИ НИСУ УЗЕЛИ ХОТЕЛСКУ СОБУ, НЕГО ПРЕНОЋИШТЕ КОД ПРИВАТНИКА.

____________________________________________________________

в) НАДАМ СЕ ДА ЋЕМО СЕ ВИДЕТИ У НЕСЕЉУ ИЛИ СРЕДУ.

_____________________________________________________________

10. С којим су прилошким значењем употребљене предлошко-падежне конструкције у следећим реченицама:

а) Због превелике гужве човек се повуче дубље у хлад.

____________________________________________________________

б) По равномерним ударцима препознајем тесарски рад мог ујака.

_____________________________________________________________

в) Понизно сунце дошло је до њених ногу.

_____________________________________________________________

г) И не гледајући пуно на пут, дечак изненада полете по лопту.

_____________________________________________________________

д) После одмора у вароши Радкерсбургу, Исакович поче да их ломи вежбама при ходу.

_____________________________________________________________

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ…И ПРАВОПИС – 8. разред

1. Подвуци префиксе у следећим речима:

ПРОХЛАДНО, ОКОВАТИ, НАЈЕСТИ СЕ, УЛЕТЕТИ, НЕЗНАЊЕ, ОСРЕДЊИ.

2. Подвуци корен речи у следећим примерима:

ТРАВАРИЦА, БУКОВАЧА, ЦИГЛАНА, НИШТАРИЈА, ПЕКАРА, ЈАГЊЕШЦЕ

3. Испиши имена становника следећих градова:

а) ШИД ____________________  б) ПАНЧЕВО _______________________

в) ПЕРАСТ __________________  г) ИРИГ __________________________

д) КИКИНДА ________________ ђ) КРУШЕВАЦ _____________________

3. ПУТАРИНА, ПУТЕВИ, ПУТОПИСНИ, ПУТ, ПУТНИ, ПУТИЋ, УПУТИТИ, УСПУТНИ.

речи разврстај ма:

а) просте ____________________________________________________________,

б) изведене ____________________________________________________________,

в) сложене ____________________________________________________________.

4. ШКЉОЦАТИ, КАСНИТИ, РОЈИТИ СЕ, ИСЕЉАВАТИ, ЈАЧАТИ, СКАКАТИ, БУЋНУТИ, КАПНУТИ, НОЋИТИ, КИСЕЛИТИ, ИЗНЕНАДИТИ.

Глаголе из наведеног низа разврстај на оне које су настале од:

а) глагола ____________________________________________________________,

б) именица ___________________________________________________________,

в) придева ___________________________________________________________,

г) прилога ____________________________________________________________,

д)узвика ____________________________________________________________.

5. Подвуци изведенице у следећем низу:

ИСПИСАТИ, ПРОТИВИТИ СЕ, ЗВЕЦНУТИ, ОЛАКО, НЕЧИЈИ, МАЈЧИНСКИ, ГЛУВОНЕМ, ИМЕНОВАТИ, САКРИТИ, РУМЕНКАСТ, ПЧЕЛАРСТВО, ОМАЛЕН.

6. Исправи грешке у писању великог слова:

црногорско приморје, владика данило, пресвета девица, источно римско царство, кумова слама, авион боинг, леонардо да винчи, велика госпојина.

7.Писаним словима напиши правилно реченицу:

ПРЕ НЕГО ШТО ЋЕ ДОЋИ У БЕОГРАД А ТО ЈЕ БИЛО ПРЕ ДВЕ ГОДИНЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ МАРИЈА МОЈА НАЈ БОЉА ДРУГАРИЦА ЈЕ ЖИВЕЛА У БАЧКОЈ У БАЧКОМ ПЕТРОВОМ СЕЛУ.

___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8. Напиши следеће речи ијекавским изговором:

ЦВЕТИЋ ________________  ПРИПОВЕДАЧ ________________________

СМЕШАН ________________РАЗУМЕО ____________________________

ПОБЕСНЕО __________________.

9. Напиши правилно погрешно написане примере:

до врага, фото-ћелија, авио јединица, угљен-диоксид, дан-данас, уздравље, ремек дело, несазнавши, Радио Београд, кир-Јања.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

10. Напиши скраћенице за следеће примере:

СВЕСКА _________________ УЛИЦА ______________________________

ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ____________ ИНЖЕЊЕР _______________________

И ТАКО ДАЉЕ _____________ ГИМНАЗИЈА _______________________

 

Решење: 1

Морфологија – 8. разред

1. Одреди у ком су падежу подвучене речи у наведеном одломку:

МРГУД ЈЕ СЛЕГАО РАМЕНИМА. СПУСТИСМО СЕ У ЈАРУГУ, ВЕТАР СЕ СТИША ЗА ТРЕНУТАК – РАВНОМЕРНИ УДАРЦИ  СЕКИРЕ ЈАСНО ДОПРЕШЕ ДО МОГА СЛУХА. МРГУД МЕ ПОГЛЕДА И ЗАВРТЕ ГЛАВОМ.

а) РАМЕНИМА _________________ б) У ЈАРУГУ ____________________

в) РАВНОМЕРНИ УДАРЦИ _______________г) СЕКИРЕ ________________

д) МЕ ____________________ ђ) ГЛАВОМ _________________________ .

 

2. – ТУ ТИ ЈЕ ОТАЦ! ЧЕКАЈ ДА МУ КАЖЕМ!

КАКО БЕШЕ ТЕК ЗОРА, И ПУТНИЦИ НЕОДЛУЧНО СТАЈАХУ НА ОБАЛИ, ТО И НЕХОТИЦЕ СВИ ОБРАТИШЕ ПАЖЊУ ОВОЈ СЦЕНИ. СВЕТ СЕ РАСКЛОНИ У ДВА РЕДА, ПУШТАЈУЋИ НАПРЕД ИНВАЛИДА.

____________________________,  _______________________________,

_____________________________,  ______________________________,

_____________________________,  ______________________________,

_____________________________,  ______________________________.

3. Подвуци све непроменљиве речи у следећој реченици:

СОБА ПРЕМА ВОЋЊАКУ, И ПОРЕД ДВА ПРОЗОРА, БИЛА ЈЕ СЕНОВИТА, СКОРО МРАЧНА, ОБАСЈАНА СУНЦЕМ ИЗЈУТРА, И УВЕК У НЕКОЈ ДУБОКОЈ ТИШИНИ.

4. Одреди којој врсти речи припадају подвучене речи:

КОД МОСТOВА ИХ ЈЕ ПОДЕЛИО У ДВА ТАБОРА И ЛИЧНО ИХ ВОДИО ЈЕДНЕ ПРОТИВ ДРУГИХ.

а) КОД ____________________  б) ИХ  _____________________________

в) ЈЕ ______________________  г) ДВА ___________________________

д) ТАБОРА _________________  ђ) И _____________________________

е) ЛИЧНО _________________  ж) ПРОТИВ _________________________

5. Поред датих глагола допиши облик мушког рода једнине трпног придева:

а) ЗАГРИСТИ_________________  б)НОСИТИ _______________________

в) ДОНЕТИ ___________________  г) МАЗИТИ ______________________

д) ТРЕСТИ ____________________ ђ) МЛЕТИ _______________________.

6. Напиши компаративе придева:

а) ТЕСАН _____________________ б) ДОБАР ______________________

в) ВРУЋ ______________________ г) МЕК __________________________

д) ДАЛЕК _____________________ ђ) ЧЕСТ _______________________

7. Подвуци бројне именице у наредном низу:

ЧЕТВОРО, ПЕТАК, ТРЕЋИ, СТОТИНА, ДВОЈКА, ПЕТИЦА, ШЕСТИ, ТРОЈКА, ЈЕДНИ.

8. БИО САМ ВЕСЕО СВЕ ДОТЛЕ, АЛИ КАД МЕ ДЈЕД ПРЕДАО УЧИТЕЉИЦИ И БРЗО КРЕНУО ИЗ РАЗРЕДА, МЕНЕ ОДЈЕДНОМ СПОПАДЕ ТЕШКА ТУГА. УЧИНИ МИ СЕ ТАДА ДА ГА НИКАД НЕЋУ ВИДЈЕТИ И СУЗЕ МИ СЕ НАГЛО НАРЕСИШЕ У ОЧИМА.

Издвој све прилоге и одреди какви су по значењу.

____________________________, _____________________________,

____________________________, _______________________________,

____________________________, _______________________________.

9. СТАРАЦ СУВО УЗДАХНУ И КРЕНУ С ТРГА, ВОДЕЋИ ПОГРУЖЕНО НА ПРИВУЗИ СТЕОНУ КРАВИЦУ ЧИЈЕ СЕ ОБЛО ВИМЕ ЈЕДВА РАСПОЗНАВАШЕ У ОШТРОЈ ЗИМСКОЈ ВЕЧЕРИ.

Из дате реченицеиздвој:

а) придеве ____________________________________________________________

б) прилоге ____________________________________________________________.

10. Глагол ПИТАТИ напиши у следећим облицима пасива са трпним придевом (мушки род једнине):

а) перфекта (3. л) _____________ б) футура 2 (2. л) _________________

в) футура (1. л) _______________ г) потенцијала (1. л) _______________